Sayın Üyemiz,

 

İLO Türkiye Ofisi, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü ve Odamızın işbirliği ile 19 Temmuz 2019 Cuma günü 14:00-17:00 saatleri arasında “Sektörler Arası Deneyim Paylaşımı Toplantısı” düzenlenecektir.

 

“Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” çerçevesinde sektörler arası tecrübe paylaşımını teminen, işveren ve üreticilerin yanı sıra, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü’nden İstihdam Politikaları Daire Başkanı Sn. İbrahim Demircan’ da katılacaktır.

 

Söz konusu proje, 2012 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak başlatılmıştır. Projenin genel hedefi, hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023)’ nde yer alan çerçeve doğrultusunda mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. Çocukların en kötü biçimlerdeki işlerden çekilmesi ve risk altındaki çocukların çalışma yaşamına girmesinin önlenmesi için, yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve konuya ilişkin duyarlılık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

İLO Türkiye Ofisi- T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortaklığı ve Odamız işbirliği ile Aşağıda belirtilen konuların anlatılacağı toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılım formunu doldurmalarını rica ederiz.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla.

 

Bora KOCAMAN

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Tarih    : 19 Temmuz 2019 Cuma

Saat     : 14:00-17:00

Yer       : Adana Sanayi Odası Toplantı Salonu

 

 

 

 

Program:

 

14.00  :  Açılış

     Adana Sanayi Odası (ADASO)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü

 

14.10  : Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi Sunumu

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi

 

14.30  : Fındık ve Tekstil/ Hazır Giyim Sektörü Temsilcilerinin Sosyal Programlar Çerçevesinde     

Mevcut Faaliyet ve Deneyimlerinin Paylaşımı

 

15.30  :  Açık Tartışma       

 

16.30  :  Genel Değerlendirme ve Kapanış

 

Yer:Adana Sanayi Odası Harita
Tarih:19.7.2019 - 19.7.2019
Saat:14:00 - 17:00